Dejavnosti centra

Socialna varnost, ki jo želi zagotoviti država vsem svojim državljanom (Zakon o socialnem varstvu), obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Njena dejavnost pa so storitve in ukrepi namenjeni preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarni prejemki, subvencije in plačila v odvisnosti od materialenga položaja upravičencev namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

Na Centru za socialno delo Ptuj zagotavljamo posamezniku, družini in skupini prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo:

  • storitve in ukrepe namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav:
    • socialna preventiva, ki je namenjena prav preprečevanju socialnih stisk in težav,
    • prva socialna pomoč, namenjena odpravi stisk in težav,
    • osebna pomoč v obliki svetovanja, urejanja in vodenja,
    • pomoč družini, kot pomoč družini za dom in pomoč družini na domu,
  • denarne prejemke, subvencije in plačila v odvisnosti od materialenga položaja upravičence.

Več o posameznih pravicah lahko preberete na naših spletnih straneh, kjer boste našli tudi podatke, kje uveljaviti pravice.

Država nas pooblašča, da svojo dejavnost, v skladu z zakonodajo, opravljamo tudi po javnih pooblastilih z namenom zaščite otrok in odraslih, ki sami ne morejo poskrbeti za svoje koristi.

Želimo, da tudi z našo pomočjo živite bolje in tako lažje sledite svojim željam. Predvsem pa želimo pomagati staršem in otrokom pri zagotavljanju boljših pogojev za njihov razvoj, kot tudi starejšim boljše pogoje v obdobju staranja.

Copyright © 2017 Center za socialno delo Ptuj.