Družinski prejemki

V skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih lahko pri nas urejate zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke, pogoje in postopke za uveljavljanje posameznih pravic.

Tako lahko pri nas uveljavljate:
  • zavarovanje za starševsko varstvo,
  • pravico do družinskih prejemkov.
Med pravice do družinskih prejemkov spadajo:
  • starševski dodatek,
  • pomoč ob rojstvu otroka,
  • dodatek za veliko družino,
  • dodatek za nego otroka,
  • delno plačilo za izgubljeni dohodek.

Več informacij o tem, kako pridobiti posamezne pravice, boste našli na naših naslednjih straneh.

Copyright © 2018 Center za socialno delo Ptuj.