Predstavitev CSD Ptuj

Center za socialno delo Ptuj je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja naloge socialnega varstva v okviru mreže javne službe.

Območje dejavnosti CSD Ptuj

Svojo dejavnost izvaja na območju Upravne enote Ptuj, ki zajema občine:

 • Mestno občino Ptuj s:
  • Četrtnimi skupnostmi Breg, Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja
 • ter občine:
  • Gorišnica,
  • Dornava,
  • Sveti Andraž v Slov. goricah,
  • Majšperk,
  • Juršinci,
  • Destrnik,
  • Trnovska vas,
  • Markovci,
  • Hajdina,
  • Podlehnik,
  • Kidričevo,
  • Žetale,
  • Zavrč,
  • Videm,
  • Cirkulane.
Območje Upravne enote obsega 645 km², na njem živi 69.000 prebivalcev.
Copyright © 2018 Center za socialno delo Ptuj.