Kam še po pomoč

Želimo vam predstaviti nekaj organizacij, društev in posameznikov, ki v Sloveniji organizirajo, razvijajo in ponujajo svoje programe ali pa svoja razmišljanja ljudem v stiski na svojih ali drugih spletnih straneh.

Morda boste tudi z njihovo pomočjo našli odgovore na vaša vprašanja, ali pa je lahko to tudi podlaga za drugačno razmišljanje ali celo spodbuda za drugačno ravnanje v primeru vaše stiske.

Zaradi lažje preglednosti smo jih razvrstili na področja stisk v primeru:
  • nasilja,
  • motenj hranjenja,
  • odvisnosti,
  • drugih stiskah.

Programi in razmišljanja posameznikov, ki vam jih predstavljamo, se nenehno spreminjajo, zato bi želeli, da sporočite svoje izkušnje, mnenja o organizacijah, društvih ali posameznikih, ki v Sloveniji ponujajo takšne programe, Danieli Jurgec univ. dipl. soc. del., spec..

Tako boste tudi sami soustvarjalci predstavljene spletne strani, saj bomo, seveda če boste to tudi sami želeli, vaša razmišljanja objavili na tej strani.

Copyright © 2018 Center za socialno delo Ptuj.