Mladinske delavnice

Iščemo nove prostovoljce za izvajanje preventivnega projekta "MLADINSKE DELAVNICE"      

Smo organizacija, ki, v sodelovanju z Društvom za preventivno delo iz Ljubljane, preventivno delujemo na področju socialnega varstva, izobraževanja in zdravstva.

Če ste se pripravljeni učiti o sebi, o drugih ljudeh ter o svetu in če želite biti v tej avanturi tudi voditelj/ica skupine najstnikov višjih razredov OŠ, STE DOBRODOŠLI!
Če ste sposobni skupinskega dela pod vodstvom strokovnega mentorja in ste istočasno samoiniciativni in pripravljeni za ustvarjalno udejstvovanje,  STE DOBRODOŠLI!
Če ste pripravljeni del svojega prostega časa tekom enega šolskega leta nameniti prostovoljskemu delu …
STE DOBRODOŠLI!
Niste dobrodošli le v primeru, če niste sposobni mirno, potrpežljivo in brez jeze poslušati sogovornika, s katerim se absolutno ne strinjate,
ali/in če ste odvisni od psihoaktivnih substanc.

Skratka, vse študentke in študente in ostale brezposelne, stare do 28 let z zaključeno najmanj V. stopnjo izobrazbe, ki ste zainteresirani za prostovoljsko delo z mladimi in izvajanje preventivnega projekta  "Mladinske delavnice",

VABIMO, DA SE NAM PRIDRUŽITE!

Prijave za sodelovanje v projektu sprejemamo vključno do 31. 8. 2014.
na tel. št. 02-787-56-22 , po e-pošti marjan.kokot@gov.si  ali osebno na Centru za socialno delo Ptuj, Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj od 8.00 do 12.00  ure ob ponedeljkih, sredah in petkih. Prijavnico za prostovoljno delo najdete tudi na spletni strani CSD Ptuj.

Več informacij o projektu »Mladinske delavnice« najdete na spletni strani društva
 www.drustvo-dpd.si  in www.csd-ptuj.si .

Predstavitev projekta

Projekt Mladinske delavnice je vseslovenski socialno preventivni program, namenjen učencem zadnjih dveh razredov osnovne šole. Na Ptuju smo ga začeli izvajati leta 1991 in v vseh teh letih se je izvajal na vseh osnovnih šolah Upravne enote Ptuj (v zadnjih letih povprečno na desetih do dvanajstih šolah v posameznem šolskem letu). Doslej je bilo v enem šolskem letu v program vključenih največ 544 otrok, ki jih je vodilo 44 prostovoljcev in dva mentorja. V letošnjem šolskem letu je vključenih 148 otrok, ki jih vodi 34 prostovoljcev in dva mentorja.

Izvajanje

Program poteka v obliki delavnice, ki je sestavljena iz vrste socialnih iger, nedokončanih zgodb, vodenih fantazij, delno vodenih razprav in igre vlog v mali skupini učencev (do 15 otrok), ki se srečujejo enkrat tedensko za 2 uri po končanem pouku. Delo, katerega vodit dva inštruktorja - prostovoljca po končanem usposabljanju, je popestreno še s plesi, pikniki, z izleti, s poletnimi tabori, z obiskom kino predstave ipd.

Na srečanja pride vsak udeleženec PROSTOVOLJNO. V delavnicah se mladostniki na sproščen in igriv način učijo, kako lahko prehodijo posamezne krize povezane z odraščanjem; učijo se, kako lahko v določeni situaciji odreagirajo drugače, kot so bili doslej navajeni in z doseženim niso bili zadovoljni; spoznavajo, kako njihovi vrstniki, sošolci, prijatelji, pa tudi odrasli gledajo na posamezna pomembna področja oz. vprašanja v življenju.

Vsebina srečanj

delavnice; foto: Voglar Boris - Billy

V vsaki delavnici se pogovarjamo o vnaprej določenih temah, ki so aktualne za mladostnike. Vsebine srečanj so: spoznavanje samega sebe, komunikacija, vrednote, morala, šola, učenje, poklici, spolnost, prijateljstvo, ljubezen, partnerstvo, kako oblikovati boljši odnos s starši ... Vsak lahko s svojimi predlogi prispeva k sooblikovanju tem na skupnih srečanjih.

Srečanja popestrimo s plesi, izleti, ogledom kino predstav, s poletnimi tabori.

Udeležba

Udeležba v programu je za otroke brezplačna. V primeru organizacije dodatnih aktivnosti starši sofinancirajo izvedbo aktivnosti, njihov prispevek je simboličen.

Inštruktorji na začetku šolskega leta projekt predstavijo v osnovnih šolah. Otroci se lahko v program vključijo takoj po predstavitvi projekta v svoji šoli.

Več informacij dobite na spletni strani Društva za preventivno delo Ljubljana, pod rubriko programi društva.

Vodja projekta:

Mentorja projekta:

Copyright © 2018 Center za socialno delo Ptuj.