Prostovoljstvo

Poslanstvo prostovoljcev

Prostovoljci dajejo svoj čas, svoje sposobnosti in znanje, predvsem pa izkušnje, brez pričakovane materialne koristi, prav zato da bi tudi drugi imeli več možnosti, da v življenju uspejo. Prostovoljci spoznavajo potrebe drugih, ščitijo njihove pravice in nas spomnijo, da je dajanje izredno pomembno, saj je tesno povezano s sprejemanjem, ki daje prostovoljcem novo energijo in mnogim smisel svojega življenja.

»Prostovoljstvo mi daje možnost, da v življenju uspem. Možnost pomagati drugim mi pomaga, da se izognem težavam.«

Nekaj misli, zakaj so se prostovoljci odločili za prostovoljno delo:

 • izražanje človeka po človeku (nekomu želim pomagati, smilijo se mi otroci, ljudje),
 • potrjevanje samega sebe (počutim se bolj koristnega, se jačam, preizkusim, kaj zmorem ...),
 • pridobivanja strokovnih znanj in izkušenj za profesionalno delo in osebno rast (bolje znam postaviti meje v razredu ...),
 • svobodna izbira dela (delam, kar želim ...),
 • zaradi zabave, smeha, ustvarjalnosti, učenja na zabaven način,
 • pridobivanja novih prijateljev, znancev (želim se ponovno čutiti član neke skupine, strah pred osamljenostjo)
 • zaradi samopomoči (ker bom tudi sam nekoč potreboval pomoč),
 • izpolnitev prostega časa,
 • priporočila in potrdila o opravljenem prostovoljnem delu.
sestanek

Motivi za vključitev so gonilna sila pri prostovoljcih, zato jim posvečamo veliko pozornosti. Letno je v naše projekte vključenih okrog 60 prostovoljcev, ki so predvsem študentje različnih fakultet.

Za delo, ki ga bodo opravljali, je potrebno usposabljanje. Kaj lahko nudimo:

 • podrobno začetno informiranje in iskanje primernega projekta,
 • strokovno usposabljanje za delo (začetno in nadaljevalno),
 • izobraževanje skozi vse šolsko leto,
 • spremljanje (redna individualna in mentorska srečanja - tedensko ali 14-dnevno),
 • individualni razgovori z izbrano strokovno vodjo,
 • supervizija.

Krijemo le stroške prostovoljnega dela:

 • v času delavnic ali obiska pri učencu ali drugi osebi krijemo prostovoljcu malico,
 • krijemo prevozne stroške iz kraja bivanja v kraj izvajanja projekta,
 • krijemo tudi druge stroške, po dogovoru z mentorjem.

V katere programe se trenutno lahko vključite:

 • MLADINSKE DELAVNICE,
 • PROSTOVOLJNO DELO Z OSNOVNOŠOLCI.

Lahko tudi pokličete ali izpolnite prijavnico, ki nam jo lahko pošljete ali prinesete.

Aktualno

Zbiramo prostovoljce za projekta Mladinske delavnice in Prostovoljno delo z osnovnošolci. Več informacij na strani socialna preventiva - Mladinske delavnice in Prostovoljno delo z osnovnošolci.

MLADI, ŠTUDENTJE, BREZPOSELNI, POZOR!

VABIMO VAS K SODELOVANJU V PROJEKTIH:

 • PROSTOVOLJNO DELO Z OSNOVNOŠOLCI - INDIVIDUALNA POMOČ OSNOVNOŠOLCEM
 • MLADINSKE DELAVNICE - SKUPINSKO DELO Z OSNOVNOŠOLCI

Tedenska vključitev v projekt je 2 – 4 ure.

S PROSTOVOLJNIM DELOM SI LAHKO PRIDOBITE:

 • DODATNE IZKUŠNJE ZA BODOČE DELO,
 • DODATNE IZKUŠNJE ZA IZBOLJŠANJE MEDSEBOJNIH ODNOSOV,
 • MOŽNOST IZRAŽANJA LASTNE USTVARJALNOSTI,
 • MOŽNOST UČENJA USPEŠNEJŠE KOMUNIKACIJE,
 • MOŽNOST PRIDOBIVANJA NOVIH PRIJATELJEV,
 • MOŽNOST POMAGATI DRUGIM...

POVRNEMO VAM STROŠKE PROSTOVOLJNEGA DELA V VIŠINI:

 • PREVOZNIH STROŠKOV,
 • PREHRANE V ČASU IZVAJANJA PROJEKTA,
 • IZOBRAŽEVANJA ZA IZVAJANJE PROJEKTA.

Obiščite nas ali pokličite na Center za socialno delo Ptuj, Trstenjakova 5a, na tel. številko 787 56 00 – Natašo Ličina, Ireno Toš Koren ali Marjana Kokota.
Vaše prijave pričakujemo do 20.10.2007, saj konec meseca oktobra načrtujemo izobraževanje za Mladinske delavnice, v drugi polovici novembra pa uvodno izobraževanje za delo v projektu Prostovoljno delo z osnovnošolci. Če vas delo v projektu Prostovoljno delo z osnovnošolci zanima, se o morebitni, naknadni vključitvi v projekt dogovarjamo po omenjenem roku.

Drugi izvajalci

Prostovoljce, ki delujejo na področju socialnega varstva, potrebujejo tudi na Centru interesnih dejavnosti Ptuj. Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava potrebuje prostovoljce v Dornavi in v stanovanju na Ptuju. VDC Sožitje vabi k sodelovanju prostovoljce, zaželeni so tudi starejši prostovoljci. Tudi VDC Sonček potrebuje prostovoljce. Na nacionalnem nivoju se s prostovoljnim delom ukvarja Slovenska filantropija.

Hkrati bi želeli, da je to tudi prostor za prijavo:
 • vseh tistih, ki bi pri izvajanju svoje dejavnosti potrebovali prostovoljce,
 • prostor za prijavo prostovoljcev, ki bi želeli delovati v drugih dejavnostih.

Kontaktna oseba:

Copyright © 2018 Center za socialno delo Ptuj.