Denarni prejemki

Uveljavljanje socialnih transferjev je urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/2011) in Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12) Ur. l. RS št. 110/2012, ki je v uporabi od 1. januarja 2012.  Pravice iz javnih sredstev so denarni prejemki, subvencije in znižana plačila.

Denarne prejemke je vlagatelj dolžan uveljavljati v naslednjem zaporedju:
  1. otroški dodatek,
  2. denarna socialna pomoč, tudi izredna denarna socialna pomoč,
  3. varstveni dodatek,
  4. državna štipendija.
Vlagatelj je dolžan v navedenem vrstnem redu uveljaviti denarni prejemek, do katerega je upravičen, nato šele lahko uveljavi posamezne subvencije in znižana plačila. Če vlagatelj ne upošteva vrstnega reda, se »izpuščeni« denarni prejemek vseeno upošteva v višini, kot da bi bil dodeljen. Za subvencije in oprostitve plačil vrstni red ne velja.

  •     vloga (.pdf) - z navodili za izpolnjevanje
Copyright © 2018 Center za socialno delo Ptuj.