Subvencije in znižana plačila

Uveljavljanje socialnih transferjev je urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012  ki je v uporabi od 1. januarja 2012.
Pravico do javnih sredstev lahko uveljavite, če vaš dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, hkrati pa izpolnjujete tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico. Pravice iz javnih sredstev so denarni prejemki ter subvencije in znižana plačila.

Subvencije in znižana plačila, ki jih lahko uveljavite:
  • znižano plačilo vrtca,
  • dodatna subvencija malice za učence in dijake,
  • subvencija kosila za učence,
  • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
  • prispevek k plačilu družinskega pomočnika,
  • subvencija najemnine,
  • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
  • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Copyright © 2018 Center za socialno delo Ptuj.